online 9–21 hod.

AUTOMATICKÁ KRESBA

AUTOMATICKÁ KRESBA

Co je automatická kresba

Automatická kresba je jednou z nejlepších metod, jak nahlédnout do svého nitra. Jejím základem je kreslení, při kterém se využívá pravá hemisféra. Pracujeme ve změněném stavu vědomí - v tzv. hladině alfa. Při této práci je zapojena naše intuice a mysl pracuje bez našeho vědomého zásahu, bez ega, zcela intuitivně a mimosmyslově. V tu chvíli je ten, který maluje, pouhým zprostředkovatelem informací. 


  Pomocí automatické kresby lze zaznamenat aktuální psychický a fyzický stav a pracovat na jeho změně.

Automatická kresba dokáže odhalit jak psychické, tak i tělesné potíže. Jedná se o vynikající diagnostickou metodu. Pomocí automatické kresby zjišťujeme celou škálu informací včetně vztahů, patogenních zón, stav našich čaker, jejich harmonizaci, zobrazení stavu situace, ve které se nacházíme a dále, jak tuto situaci řešit apod.
V roce 1989 byla automatická kresba na základě výzkumů Psychotronické laboratoře v Praze uznána jako diagnostická vědecká metoda.

Jak obrázky používat:
Použití je velmi jednoduché. Vámi zvolené téma, je nejspíše něco, co potřebuje odstranit, nebo co byste rádi podpořili. Toho docílíte pravidelným propojením s obrázkem. Nejlépe po probuzení nebo večer před spaním.
Obrázek můžete vystavit nebo nosit u sebe a i několikrát denně na něj zaměřit svůj pohled. Snažte se tak trochu vpít do obrázku. Poděkujte za jeho sílu a vraťte se k původní činnosti. Úspěch se dostaví.
Automatická kresba má neomezené možnosti použití - od relaxačních, harmonizujících, terapeutických, skrze automatickoku kresbu můžeme pohlédnout do svého nitra i diagnostikovat.
Pomocí automatické kresby lze znázornit:
§ momentální stav a jeho bližší vysvětlení
§ náhled na životní situaci
§ osobní, rodinné, pracovní vztahy
§ strachy, obavy, traumata a jejich zpracování
§ harmonizační a relaxační obrazy
§ energetické obrazy

Co mohu nabídnou s automatickou kresbou

Jednotlivé možnosti najdete v sekcích a také v autorské tvorbě a sekci Léčivé pexeso. 
Automatická kresba je jedna z velmi silných opětných pilířů v osobním rozvoji, 
léčení a dosahování přání. A dokonce uznávanou vědeckou metodou.
Ovládněte ji i Vy a zpříjemněte si váš život.