online 9–21 hod.

od 4.12.2022

ŠAMANSKÁ RADA PRO OBDOBÍ na měsíc od 4.12.2022Poslední šamanské zamyšlení v tomto roce, tak si jej užijte a nasajte to,
co je přesně pro Vás.
Někdy i jedno slovo nebo část věty může změnit běh našich událostí,
až se nám bude tajit dech.
Může to však být pozitivně, ale i negativně.

Tedy prostupovat pod povrch je nanejvýše nutné pro příznivý vítr. 

Každý sice nemůže být druhý král Šalamoun, ale snaha o to být lepší,

by měla být v hledáčku všech, kteří chtějí v životě růst.


Poselství pro následující období přináší a opět,


jako již po několikáté, v poslední době vstupuje na scénu -


strážkyně moudrosti.

Přichází ve zlomových časech, kdy řešíme něco významného,

nebo se láme čas. A to je právě nyní.


Nese jedno z nejdůležitějších poselství,


které je potřeba si uvědomit a implantovat do svého života,


pokud chceme mít úspěch.


Dokud nenajdete moudrost,
všechny vaše kroky budou ploché a nedokonalé.
Vše, co otevírá cestu,
a díky čemu se dostáváte nejvíce k cíli,
je spojeno s moudrostí.


Napojte se na Vaše vnitřní já,
spojte se s minulostí a předky a čerpejte z hluboké minulosti.
Co fungovalo, modelujte,
co se střetávalo s bariérami a neprocházelo, to opusťte.


Vše je o vývoji.


Co platilo včera, dnes již nemusí.
Sledujte trendy, situace, možnosti a hlavně buďte kreativní,
pěstujte dobrou náladu a připravenost,
odhoďte strach a stres a jděte se svou kůží na trh.


Dokud nedozrajete do stavu,
vidět, pochopit a uchopit moudrost,
může být okolo vás všude přítomná,
přesto jí přehlédnete.
Je pro vás neviditelná.


Moudrost je jako vítr. Myšlenka přiletí a
pokud ji nerozumíme, tak zase odletí.
Je potřeba ji cítit, aby bylo možné ji porozumět.
Vědomosti je však důležité používat s pochopením,
prožít je srdcem a s empatií.
Můžete vidět moudrost, pokud jí uvěříte, pokud probudíte své vnímání.
Můžete daleko více, než si myslíte.
Rozhodněte se, že právě teď už bude vše jinak
a moudrost prostoupí Vaším životem.


Přílišné lpění na majetku vás oslepuje. Je tedy třeba otevřít srdce.
Věnovat se tomuto rituálu a vytrvat nad tím, co většinu lidí blokuje.
A to je strach a ego. Každý člověk se může ozdobit tou největší moudrostí.
Ta je totiž ukryta hluboko uvnitř každého z vás. Vylovte ji z hlubin Vašeho nitra.


Věřím, že se to podaří.


A přeji vám hodně štěstí, vytrvalosti a citu pro ten správný okamžik k akci.
Koncentrujte se a napojte -
vždy máte při sobě někoho, kdo Vám může pomoci.
Pokud si nevíte rady, Marie Magdaléna je pro Vás tady.


Ať se plní vaše sny a vaše tvář září úsměvem značící štěstí.

Marie Magdaléna