online 9–21 hod.

SHAMBALLA

SHAMBALLA

CO MI SHAMBALLA PŘINESE.
Získáte sílu a techniky,
jak měnit svůj život k lepšímu.
Vaše dosavadní potíže, problémy, smutky zmizí
a Vy máte šanci začít nový a lepší život.
Štěstí se zabydlí ve Vašem životě,
úsměvem se usadí na Vaší tváři
a v těle a duši se rozhostí klid a mír.

Jedná se o práci s energií. Můžeme samozřejmě pracovat jen se svojí vlastní, ale ta je jednak vyčerpatelná a navíc jsme více ohroženi. Po zasvěcení získáme napojení na zdroj, který se stává naším spojencem. Pracujeme a pomáháme sobě i druhým pro minulost, přítomnost i budoucnost.
Samotná práce je kreativní a multifunkčně použitelná. Klidně můžete své tvořit v autobuse, na pláži, dálkově, kdy osoby nejsou přítomny. Práce má samozřejmě své zásady a je potřeba trénink, ale to je u každé činnosti. Výsledek práce je radost, štěstí, překvapení, že to celé opravdu funguje a nesmírná chuť do každé činnosti, protože Shamballa člověka provází na každém kroku. Proč? Protože se také na každém kroku dá použít.
Za sebe mohu je říci, díky, vesmíre. DÍKY.

Shamballa obecně

je jeden z energetických systémů, který nám umožňuje léčení, harmonizaci a urychlení spirituálního vývoje. Shamballa je energie lásky a pomáhá aktivovat srdeční centrum. Základ léčení spočívá v empatii, lásce a upřímné pomoci.
Energie Shambally je mnohonásobně silnější než Reiki. Nerada bych hodnotila, který léčebný systém nebo energie je lepší. Každý vycítí nebo je intuitivně přitahován k té, která mu bude vyhovovat. Pro každého je jiná. A u každé vesmírné energie je zasvěcení jen výchozím bodem pro další práci.
Pro ty, kteří s energií doposud nepracovali, bych doporučovala zasvěcení s větším odstupem a po jednom stupni. V období po zasvěcení dochází k čištění organismu od nežádoucích energií. Pro zkušenější je možný rychlejší postup i souběh několika stupnů najednou. Vždy je vše ale otázka individuální dohody.
U systému Reiki se využívají symboly. Shamballa je daleko jednodušší /symboly se aktivují samy/. Pro práci je vždy nejdůležitější čistý úmysl.
.Ať je to Reiki, Shamballa nebo cokoliv jiného, myslím, si, že veškeré tyto systémy nám byly poskytnuty pro náš rozvoj, hledání sebe sama, naší cesty a byly nám poslány na naši podporu a mají jeden cíl. Vyléčit naše srdce od nánosů, křivd a bolestí, abychom mohli začít vnímat, že jsme součástí jednoho celku.
Zasvěcení do Shambally
===================================================================================
Zasvěcení do Shambally
tento okamžik může v našem životě nastartovat a urychlit procesy změn, které se mohou silně dotktnou našeho osobního i pracovního života v jeho různých oblastech. Vše se pod jejím vlivem urychluje, vše se čistí. Ze života pomalu odchází vše nepotřebné a život je čím dál tím více naplňován pozitivními skutečnostmi. Radost ze života, štěstí, láska, zdraví, úspěch, peníze, vzíjemné vztahy - to vše se harmonizuje.
Symboly spojené se Shambalou se aktivuji automaticky vždy, když požádame o spojení, a následně uvedeme, co chceme pomocí Shambally dělat.
Čistí se celé tělo, celý energetický systém, vztahy, postoje... zostřuje a zesiluje se vnímání. Najednou si začneme více uvědomovat i sebe..., své potřeby, co chceme, po čem touží naše duše ale i to, co už nechceme.
Začíname více a více přemýšlet o svém poslání, toužíme objevit a naplnit svoji cestu.
Procesy, které Shamballa spustí můžeme pociťovat různě, a projevy na tělesné i duchovní úrovni mohou mít různou podobu, sílu a průběh.
A také možná zjistíme, že naši cestu a poslání v životě cítime najednou v úplně jiné oblasti a práci, než v té, kterou právě děláme, že s partnerem, se kterým jsme dosud žili, nějak ztrácíme společnou řeč a společné téma, že naše cesty se pomalu rozcházejí, že z našeho života pomalu odcházejí lidi, se kterými si najednou už nemáme co říct, kteří už s námi prostě nevibrují na podobné úrovni.
Shamballa dáva prostor k úklidu všeho, co je v našem životě zbytečné, nebo ztratilo svůj smysl.
Tato energie je však tak moudrá a laskavá, že když o to požádame, její účinky se na člověku projeví jen do té míry, v jaké je člověk schopen je unést a zvládnout. A čím více na sobě člověk pracuje a duchovně roste, tím víc slouží k jejímu prospěchu ve všech oblastech bytí.
Dle mé vlastní zkušenosti mohu říct, že u mne, po úvodním čištění, nastaly pozitivní změny v různých oblasti života. Promítly se do vztahů, postojům k životu, k sobě samému, nastal hlubší a cílenější duchovní rozvoj. A i když se třeba objevily i nějaké ty nepříjemné pocity na tělesné, či emocionální rovině, nikdy to nebylo nic dramatického.
Čím více pracuji na sobě, tím více vnímám, jak to může být v našem životě jednoduché, a že jsme to pouze my, kdo si klademe různé překážky k tomu, abychom žili svůj život dle svých představ.
Když však pochopíme, že svou realitu si tvoříme sami svými postoji, a myšlením a začneme hledat příčiny uvnitř, můžeme nastartovat proces změny, začít žít svůj život šťastně a dle svých představ.
Intrikujeme, závidíme, nenávidíme, podvádíme, šíříme negativní myšlenky, manipulujeme se svým okolím, se svými blízkými, lpíme na lidech a věcech, kritizujeme, posuzujeme, odsuzujeme, žijeme ve strachu, v pocitech křivdy, nebo viny, za své neúspěchy a nedostatky obviňujeme celý svět místo toho, abychom hledali příčiny ve svých postojích a myšlení.
Shamballa vám přinese do života změnu, ale ta bude vždy k lepšímu. Tato energie je tak moudrá a laskavá, že když o to požádáte, účinky se zmenší a čím na sobě více pracujete, tím je váš duchovní růst posílen. Zasvěcení provádím zdarma. V celkové částce je započten můj čas, skripta - materiály s návody, aplikacemi technik, postřehy z praxe, detailní popis práce pro daný stupeň zasvěcení.