online 9–21 hod.

od 7. 3. 2022

od 7. 3. 2022

Kdo se nyní objevuje a přináší poselství pro následující období?
Kdo je nyní tou největší inspirací?
Koho můžete právě teď žádat o radu?
A kdo na ni má odpověď?
Přichází ten, který Vás může obdarovat štědrostí.
A zároveň přichází pro Vaši ochranu i před sebou samými.
Ale pamatujte, kdo neumí dávat, málokdy dostává.
Ten, který se blíží, má jistou dávku tvrdohlavosti,
ale i ta je někdy potřeba.
Velký a léčící.
Přináší mnoho dobrého, když jej umíte poslouchat.Vnáší do Vašeho života hojnost, ochranu
a permanentní naději.
Je to BIZON, který se dívá,
a jehož síla Vám rozhodně nyní pomůže.Pokud jste schopni se naladit na toho zvíře,
můžete přenosem hodně získat.
Do Vašeho života začne proudit více hojnosti do všech oblastí -
a to jak ve hmotné, tak i v nehmotné rovině.
Součástí rituálu je však spojení - je třeba sladit Vaše myšlenky a kroky.Mít jasnou představu,
projevit vděčnost,
vyslat tu účinnou prosbu a děkovat.
To je mocná trojice pro spojení s bizonem.
Nezbytnou součástí kýženého výsledku je osobnostní rozvoj.
Pokud vibrujete v nižších vibracích - tedy máte více nezpracovaných
věcí - tzv. nacházíte-li se za mantinely, efekt se nedostaví
nebo jen minimální.
Učte se dělení.
Dělení tam, kam je potřeba.
Bez předsudků a jiných patologických veličin.
Oprostěte se od ega a nechte své já vystoupat vzhůru.
Odtamtud - z ptačí perspektivy - je lépe vidět
a tím se i snáze rozhodnout.

Pokud budete přikováni níže, poslyšte jeho varování.

Vesmír nebývá přívětivý k těm,

kteří berou vše jako samozřejmost.

Naučte se vážit ostatních, sebe sama a všeho, co Vás obklopuje, a přichází do cesty.

Zapomeňte na tvrdohlavost a pomalost.
Všímejte, kde Vám život drhne, a hledejte východisko,
najdete je uvnitř sebe sama.
Respektujte druhé, respektujte sami sebe,
ale také poznejte tajemství účinné ochrany.
Je to velmi důležité. Budete-li si brát starosti druhých na sebe,
začnete pomalu a jistě strádat.
Vaše energie přispívá s navyšování růstu druhých.
Pokud neovládáte práci s energií,
může se to pro Vás stát patologické.
Energie Vám začne ubývat a tím pádem chybět.
To je začátek ubývání čchi a dopad může být fatální.
Rozhodně neriskujte,
pokud neznáte tajemství obnovy energie a práci s ní.
Buďte laskaví, ale s hranicemi. 


Ochraňujte druhé, ale do určité míry.
Pečujte o druhé, ale tak, abyste zanedbávali sebe.
Milujte, avšak nezapomínejte na sebe.
Žijte v harmonii a ta začne pronikat všude okolo
a skrze Vás k Vašemu spokojenému životu.

Marie Magdaléna
průvodkyně báječným životem
/pokud ještě Váš život není podle tužeb, vše se dá napravit a nasměrovat/