online 9–21 hod.

ZASVĚCENÍ DO REIKI

V případě zájmu o zasvěcení do REIKI, vyplňte, prosím, formulář níže.

Jako dárek ode mne obdržíte zasvěcení do BOŽÍHO ŽEZLA - ZDARMA 

ZASVĚCENÍ DO REIKI

CO MI REIKI PŘINESE
Získáte sílu a techniky,
jak měnit svůj život k lepšímu.
Teplo, které bude protékat z vašich rukou
bude příjemné a léčivé bez
ohledu na čas a vzdálenost.
Vaše dosavadní potíže, problémy, smutky zmizí
a Vy máte šanci začít nový a lepší život.
Štěstí se zabydlí ve Vašem životě,
úsměvem se usadí na Vaší tváři
a v těle a duši se rozhostí klid a mír.
zasvěcení je
s extra možností přechodu do 5D
Jedná se o práci s energií. Můžeme samozřejmě pracovat jen se svojí vlastní, ale ta je jednak vyčerpatelná a navíc jsme více ohroženi. Po zasvěcení získáme napojení na zdroj, který se stává naším spojencem. Pracujeme a pomáháme sobě i druhým pro minulost, přítomnost i budoucnost. Pracujeme se symboly, které umocňují naší práci.
Samotná práce je kreativní a multifunkčně použitelná. Klidně můžete své tvořit v autobuse, na pláži, dálkově, kdy osoby nejsou přítomny. Práce má samozřejmě své zásady a je potřeba trénink, ale to je u každé činnosti. Výsledek práce je radost, štěstí, překvapení, že to celé opravdu funguje a nesmírná chuť do každé činnosti, protože s REIKI je s Vámio stále. Proč? Protože se také na každém kroku dá použít a díky tomu můžeme pomáhat sobě i ostatním.
Za sebe mohu je říci, díky, vesmíre. DÍKY.

Reiki - obecně

je částí každého z nás. Reiki - léčení dává pohodlí, klid a utišení, uvolňuje bolest, urychluje fyzické uzdravování, zastavuje krvácení a uvolňuje emocionální traumata přítomnosti i minulosti. Tyto znalosti a schopnosti se předávaly z generace na generaci. Rozvojem civilizace směrem k technice byla narušena harmonie těla, mysli a ducha.
Reiki znovu objevil Japonec - křesťanský kněz - Dr. Mikao Usui. Je to příběh desetiletého hledání a učení dovedností. A od té doby se vyučuje pod názvem Reiki. Jeho následovníci vyškolili mnoho učitelů /mistrů/, kteří nadále předávali svým žákům schopnosti stát se kanálem této vesmírné životodárné energie.
Zasvěcováním do Reiki /iniciací/, se otevírají u každého člověka přítomné, avšak u velké většiny lidí uzavřené, dráhy pro tuto energii. Tyto dráhy zůstanou po zasvěcení již otevřené po celý zbytek života. Jak reiki funguje?
Přikládání rukou na lidské nebo zvířecí tělo za účelem uvolnění bolesti je tak staré jako instinkt. První věc pro léčení = utišení bolesti, kterou většina lidí udělá, je, že si na postižené místo přiloží ruce. Lidský dotek přináší teplo, vyrovnanost a léčení. Přináší také péči a lásku. Tento jednoduchý čin je základem všech léčitelských technik. Láska - čistý úmysl.
=============================================

Zasvěcení do Reiki

Při zasvěcování /iniciaci/, se otevírají, u každého člověka přítomné, avšak u velké většiny lidí uzavřené, energetické dráhy pro tuto energii. Tyto dráhy zůstanou po zasvěcení již otevřené po celý zbytek života.

Tělo, lidské i zvířecí, vyzařuje teplo a energii. Tato energie je samotná životní energie a má tolik jmen, kolik je civilizací.

I když všechno, co je živé, má čchi, naladění na Reiki napojuje příjemce intenzívněji na neomezený zdroj. Po přijetí naladění na Reiki se příjemce stává kanálem této vesmírné léčivé energie. Všechno, co potřebuje od počátku naladění, a po celý zbytek života udělat, aby se napojil na léčivou energii čchi, je, že musí přiložit své ruce na své tělo nebo na tělo někoho jiného, a energie začne automaticky proudit. Naladění také zvyšuje pomocí přímého kontaktu osoby se zdrojem energie čchi životní energii osoby, která ji přijímá.

Člověk přichází do styku s léčivou energií, která nejprve léčí jej a potom i druhé, aniž by léčitele vyčerpávala. V několika krátkých minutách procesu naladění dostává příjemce Reiki dar, který navždy změní jeho život ze všech pozitivních hledisek.

Proces naladění neboli zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních druhů přikládání rukou nebo léčení dotykem.

Naladění není léčebným sezením, naladění vytváří léčitele. Ten zároveň přijímá odpovědnost za svou další práci. Svým osobitým způsobem může přispívat dál k šíření Reiki a energetickým působením a harmonizací na druhé.

Od chvíle, kdy člověk přijal naladění na Reiki, stává se z něj provozovatel Reiki se schopnostmi, o nichž dříve neměl ani tušení. Naladění nedává příjemci nic nového. Otevírá a seřizuje to, co bylo i dříve jeho součástí.

Reiki se dělí na tři stupně. Naladění na Reiki léčí u člověka, který je přijímá, nemoci na fyzické úrovni. Jeho fyzické zdraví se často v měsících následujících po zasvěcení zlepší. Léčebná sezení Reiki jsou určena k léčení sebe sama. Léčitel může také léčit někoho jiného, kdo je fyzicky přítomen. Takové léčení je známé jako přímé neboli kontaktní léčení - léčitel musí přímo položit své ruce na sebe nebo na jinou osobu. Později, v dalších stupních, je možné rozšířit svoji působnost na léčení druhých i bezkontaktně - tzv. na dálku. S pokračujícím vývojem a praxí se adept může dopracovat k poslednímu stupni a sám také dál naladění předávat.

Trvá tři nebo čtyři týdny, než člověk vstřebá naladění na stupeň Reiki I a poté i do dalších stupňů. Během tohoto období se může energie Reiki spustit i v neobvyklých chvílích neurčených k léčení. Člověk může cítit mravenčení, může mít intenzívní sny včetně snů o minulých životech nebo zažívat symptomy detoxikace. K těm může patřit průjem, rýma nebo zvýšené močení. Přesto se člověk bude stále cítit dobře. V podstatě se děje to, že se energie nastavuje a zvyšuje schopnost nového léčitele být jejím kanálem. Do jeho aury a těla vstupuje více energie Čchi, než do té doby zažil, a jeho aura a čakry se čistí.

Tato energie má svou vlastní inteligenci, dalece přesahující lidskou, a bude proudit tam, kde je jí třeba. Energie není vytahována z léčitele ani z jeho aury, ale ze zdroje života. Léčitel pokládá své ruce na pozice a Reiki se postará o to ostatní. Energie také působí léčení na všech úrovních těla - fyzické, emocionální, mentální a duchovní.

Energie Reiki léčí celou osobu. Při léčení bolesti hlavy může Reiki například léčit i jiné orgány a úrovně. Ačkoli léčitel přikládá ruce na bolestivou oblast, na hlavu, mnohé bolesti hlavy mají svůj původ v zažívacím systému. Jestliže je bolest hlavy způsobena zažívacími poruchami, půjde energie do střev i do bolesti v hlavě. Obě tyto oblasti jsou na fyzické úrovni. Jestliže má bolest hlavy emocionální příčinu, například stres, léčí Reiki také na této úrovni. Podobně je tomu, je-li zdroj bolesti na mentální nebo duchovní tělesné úrovni. Jestliže má osoba, která přijímá léčení, také další nemoci, třeba alergie, bude Reiki působit i zde, bez ohledu na to, zda se o tom osoba léčiteli zmínila či nikoli.

Lidé a zvířata jsou více než jenom fyzická.

Zdroj jakékoli fyzické choroby je pravděpodobně více než jen fyzický, a aby se vyléčila tělesná bolest, je třeba léčit nefyzické příčiny. Většina metafyzických léčitelů věří, že veškerá fyzická bolest má nefyzické kořeny v emocionálních traumatech. Aby mohla být nemoc vyléčena, je třeba odhalit a léčit.

Reiki je nástrojem pro transformaci lidskosti. Existuje rčení, "To není nic nového pod sluncem." Vracíme se domů ke starým způsobům, které jsou cestou k modernímu životu. Opětovné spojení s lidskou DNA a uplatnění našeho dědictví coby Bytostí Světla /Světla v definici Čchi neboli informace/ bychom mohli nazvat metaforou Reiki. Navracení Reiki tolika lidem na této planetě, kolik se jich rozhodlo otevřít se mu a používat je, je navracení dvanácti-pramenné DNA a ztracené Čchi / Světla / informace.

Reiki naladění otevírá a zvyšuje kapacitu Čchi energie v Hara Linii a čistí kanály od energetické blokády. Čistí a vyrovnává čakry Hara Linie a čakry etherického dvojníka. Během naladění nebeská Čchii nese pět Reiki symbolů z Koruny /temena/ do srdce přijímatele. Zemská Čchi proudí přes nohy a nízká centra z Hary také do srdce. Originální Čchi v Hara centru je opět dobita a doplněna a každá překážka kladoucí odpor plnění energií je odstraněna. Tohle všechno se děje v okamžiku méně než několik minut.

Naladění je druh karmické zpětné vazby. Během procesu je negativní karma vyzdvižena z přijímatele jako odměna za to stát se léčitelem. To se děje, protože mistr/učitel extrémně zvyšuje hladinu energie, zatím co naladění zvedá hladinu Čchi v osobě, která ji přijímá. To se děje automaticky bez mistrova zásahu a vůle karmického následku - děje se to skrze něj, ne z něj. Nezapojuje se žádné vlastní já. Mistr dělá jednoduchý fyzický pohyb, a všechno ostatní následuje samo.

Každý člověk přijímá zážitek z Reiki naladění rozdílně. Může vidět barvy, cítit pocity, vidět obrazy nebo prožít si minulé životy, spojit se duchovními průvodci nebo být plný blaženosti a štěstí. Někdo se rozpláče nebo rozesměje. Ostatní říkají, že nic necítí, ale stojí zde s červenými obličeji a ohromnými úsměvy. Otevření energie je přímo evidentní pokud se na ně podíváte. Většina lidí hned objeví velmi horké ruce léčitelů, ačkoli některým to může trvat delší dobu. Může se to stát později, až poprvé položí své ruce k léčení.

Realita je vytvářena činností Mysli z Prázdna. Prázdno je hlubinou míru, nezměrného klidu, čistoty, dokonalosti, tajemna a radosti. Bez oslovení procesu mysli a ducha nemůže být tělo trvale vyléčeno.

Reiki přichází z kultury, kde soucit a jednota jsou prvořadé, a přináší zpět na planetu Zemi mírumilovné hodnoty. Reiki je jemné a neinvazní, nikdy nezpůsobuje bolest, ani nemůže uškodit. Ve světě utrpení je Reiki útulkem blaha.

Vytváří pohodlí, klid a utišení, uvolňuje bolest, urychluje fyzické uzdravování, zastavuje krvácení a uvolňuje emocionální traumata přítomnosti i minulosti.
Zasvěcení provádím zdarma. V celkové částce jsou započtena skripta - materiály s návody, aplikacemi technik, postřehy z praxe, detailní popis práce pro daný stupeň zasvěcení.