online 9–21 hod.

od 7. 8. 22

od 7. 8. 22

Přichází ten, který Vás může obdarovat štědrostí.

A zároveň přichází pro Vaši ochranu i před sebou samými.

Ale pamatujte, kdo neumí dávat, málokdy dostává.
Má jistou dávku tvrdohlavosti, ale i ta je někdy potřeba.
Velký a léčící. Přináší mnoho dobrého,
když jej umíte poslouchat. Vnáší do Vašeho života hojnost, ochranu
a permanentní naději.
Je to bizon, který se dívá, a jehož síla Vám rozhodně pomůže.
Pokud jste schopni se naladit na toto zvíře, můžete přenosem hodně získat.
Do Vašeho života začne proudit více hojnosti do všech oblastí -
a to jak ve hmotné, tak i v nehmotné rovině.
Součástí rituálu je však spojení - je třeba sladit Vaše myšlenky a kroky.
Mít jasnou představu,
projevit vděčnost,
vyslat tu účinnou prosbu a děkovat.
To je mocná trojice pro spojení s bizonem.
Nezbytnou součástí kýženého výsledku je osobnostní rozvoj.
Pokud vibrujete v nižších vibracích - tedy máte více nezpracovaných
věcí - tzv. nacházíte-li se za mantinely, efekt se nedostaví nebo jen minimální.
Učte se dělení.
Dělení tam, kam je potřeba.
Bez předsudků a jiných patologických veličin.
Oprostěte se od ega a nechte své já vystoupat vzhůru.
Odtamtud - z vrchu - je lépe vidět a tím se i snáze rozhodnout.
Pokud budete přikováni níže, poslyšte jeho varování. Vesmír nebývá přívětivý k těm,
kteří berou vše jako samozřejmost. Naučte se vážit ostatních,
sebe sama a všeho, co Vás obklopuje, a přichází do cesty.
Zapomeňte na tvrdohlavost a pomalost.
Všímejte, kde Vám život drhne, a hledejte východisko,
najdete je uvnitř sebe sama.
Respektujte druhé, respektujte sami sebe,
ale také poznejte tajemství účinné ochrany.
Je to velmi důležité. Budete-li si brát starosti druhých na sebe,
začnete pomalu a jistě strádat.
Vaše energie přispívá s navyšování růstu druhých.
Pokud neovládáte práci s energií, může se to pro Vás stát patologické.
Energie Vám začne ubývat a tím pádem chybět.
To je začátek ubývání čchi a dopad může být fatální.
Rozhodně neriskujte, pokud neznáte tajemství obnovy energie a práci s ní.
Buďte laskaví, ale s hranicemi.Ochraňujte druhé, ale do určité míry.
Pečujte o druhé, ale tak, abyste nezanedbávali sebe.
Milujte, avšak nezapomínejte na sebe.
Žijte v harmonii a ta začne pronikat všude okolo
a skrze Vás k Vašemu spokojenému životu.
S láskou pro vás
Marie Magdaléna
průvodkyně báječným životem
/pokud ještě Váš život není podle tužeb, vše se dá napravit a nasměrovat/


Nahlédněte pod pokličku a získávejte ty nejepší informace
spolu s energetickou harmonizací